RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Instruments per a la Gestió de la Cultura

Cursos d’especialització de la Universitat Internacional de Catalunya. UIC.

Aquest curs, de caire eminentment instrumental, pretén donar a conèixer a l’estudiant els mètodes bàsics de la gestió aplicables a tots els àmbits de la cultura i familiaritzar-lo en la seva pràctica. L’objectiu principal s’encamina vers l’aplicació directa d’aquestes eines per a l’anàlisi i el tractament dels problemes de gestió més habituals.

Buscar