RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Infància, protecció de la persona i adopció

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau de la Universitat de Barcelona. UB.

Poder dur a terme una gestió eficient en els casos d’atenció a infants, persones en situació vulnerable i persones amb diversitat funcional.

Buscar