RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Globalització, desenvolupament i cooperació

Màster de la Universitat de Barcelona. UB.

Adquirir coneixements aprofundits sobre les circumstàncies polítiques, històriques i econòmiques dels pobles que reben cooperació.

Buscar