RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Gestió d’institucions i empreses cultural

Màster de la Universitat de Barcelona. UB.

Formar-se professionalment en innovació en l’àmbit de la gestió cultural.

Buscar