RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Gènere, diversitat familiar i exclusions

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau de la Universitat de Barcelona. UB.

Assolir una formació adequada com a professional i investigador en matèria de gènere i diversitat familiar, amb atenció especial al paper de les noves tecnologies en l’emergència de modalitats familiars no tradicionals i a les desigualtats relacionades amb les famílies.

Buscar