RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Finançament Cultural

Cursos d’especialització de la Universitat Internacional de Catalunya. UIC.

El curs té com a finalitat dotar el gestor cultural dels coneixements necessaris per a la gestió financera de projectes i institucions culturals. Fa incidència especialment en la gestió d’empreses culturals, com ara editorials, museus i arxius. Va adreçat a professionals dels diferents sectors de la cultura.

Buscar