RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària

Expert Universitari de la Universitat de les Illes Balears. UIB.

La mediació és el mitjà de justícia restaurativa més demandat en l’actualitat. Aquest títol, ofereix una formació teòrica i pràctica als estudiants en l’àmbit de la mediació penal, aportant-los coneixements que no els resulta possible obtenir quan cursen el Grau de Dret ni, en molts de casos, en altres postgraus, que només cobreixen de forma parcial els seus continguts: mediació penal, penitenciària, juvenil i sanitària.

Buscar