RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Expert Universitari en Gestió Cultural Sostenible

Expert Universitari de la Universitat de València. UV.

L’objectiu principal és formar professionals per a liderar projectes de gestió cultural sostenible, dotant-los d’habilitats pràctiques a partir de l’experiència de destacats especialistes de l’àmbit acadèmic i professional, que estan desenvolupant amb èxit projectes de gestió cultural sostenible en diferents àmbits. A més, el curs proporciona una xarxa d’aliances entre els participants en el curs per a formular estratègies, intercanviar informació, generar recursos i elaborar indicadors de progrés per a projectes de gestió cultural sostenible, convergint en l’impuls d’una cultura sostenible.

Buscar