RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans

Expert Universitari de la Universitat de València. UV.

Entre els seus objectius destaquen: Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani.

Buscar