RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Expert Universitari en Drets de la Infància i Adolescència : Contextos d’Aplicació i Enfocament de Drets

Expert Universitari de la Universitat de València. UV.

Es pretén que els destinataris adquirisquen una formació específica en drets de la infància i adolescència necessària poder dissenyar polítiques públiques amb perspectiva d’infància, realitzar intervencions de defensa i protecció, o formular accions de promoció dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Buscar