RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Estudis de la diferència sexual

Màster de la Universitat de Barcelona. UB.

Adquirir coneixements sobre el saber, els mètodes de recerca i la política de les dones des de la pràctica i el pensament de la diferència sexual mitjançant matèries com ara la filosofia, la pedagogia, la teoria feminista, el dret, la política, l’art, la història, la poesia, la psicologia, la teologia, la història de l’art, l’escriptura o la mística.

Buscar