RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Especialista en Autonomía de mozos e mozas no sistema de protección

Título propio de la Universidade de Vigo. UVigo.

Facilitar unha formación especializada no ámbito da protección á infancia e á adolescencia.- Favorecer o deseño profesional de estratexias específicas no apoio á transición á vida adulta da adolescencia vulnerable.

Buscar