RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Els processos d’inserció laboral de les persones drogodependents des d’una perspectiva educativa-terapèutica

Los procesos de inserción laboral de las personas drogodependientes desde una perspectiva educativa-terapéutica. (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
Autoría: Juan Manuel Quetgas, Xavi Bonet Felipe.
Página: 24.
2013.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

Catalán: Pel que a fa a l’abordatge de la drogodependència els nostres programes es basen en una metodologia educativa-terapèutica, amb un enfocament biopsicosocial de la intervenció. Aquesta intervenció té un caràcter integral pel que fa al plànol individual i al social.

Castellano: Por lo que a respecta al abordaje de la drogodependencia nuestros programas se basan en una metodología educativa-terapéutica, con un enfoque biopsicosocial de la intervención. Esta intervención tiene un carácter integral con respecto al plano individual y el social.

Buscar