RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Elements per a la comprensió de la situació personal dels reclusos/es. Una visió des de l’experiència del pis d’acollida

Elementos para la comprensión de la situación personal de los reclusos / as. Una visión desde la experiencia del piso de acogida (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 5 de Trobada d’Educació Social
Autoría: Esteve Serna Rosselló.
Página: 41.
2011.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

Catalán: Fa temps que pens que encaixonar a la persona en perfils és un risc, ja que d’una manera o altra es perden tota una sèrie de matisos que la fan única. Prefereixo parlar d’aspectes que freqüentment afecten a les persones en situacions similars i que fan que en determinades situacions, contextos o històries hi hagi elements comuns a tenir en compte.

Castellano: Hace tiempo que pienso que encajonar a la persona en perfiles es un riesgo, ya que de una manera u otra se pierden toda una serie de matices que la hacen única. Prefiero hablar de aspectos que frecuentemente afectan a las personas en situaciones similares y que hacen que en determinadas situaciones, contextos o historias haya elementos comunes a tener en cuenta.

Buscar