RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

El rol de l’educador familiar a atenció primària

El rol del educador familiar en atención primaria (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 4 de Trobada d’Educació Social
Autoría: Solange Palma Navarrete, Miquel Cruz Amengual, Cati Isern Salas, Apol.lonia Mas Salom, Fabiola Farias Ferrada, Mª Jose Sierra.
Página: 15.
2010.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

Catalán: Des dels centres municipals de Serveis Socials (CMSS) de l’Ajuntament de Palma, des de fa 4 anys el programa d’Educadors Familiars realitza una intervenció socioeducativa adreçada als menors en situació de dificultat i/o risc social i a les seves famílies. Aquesta intervenció es basa en l’anàlisi de necessitats, objectius assolibles, estratègies coherents i una avaluació permanent. Tot plegat es fa amb la planificació i coordinació conjunta dels professionals dels CMSS. Hi ha d’haver uns requisits.

Castellano: Desde los centros municipales de Servicios Sociales (CMSS) de el Ayuntamiento de Palma, desde hace 4 años el programa de Educadores Familiares realiza una intervención socioeducativa dirigida a menores en situación de dificultad y / o riesgo social y en sus familias. Esta intervención se basa en el análisis de necesidades, objetivos alcanzables, estrategias coherentes y una evaluación permanente. Todo ello se hace con la planificación y coordinación conjunta de los profesionales de los CMSS. Tiene que haber unos requisitos.

Buscar