RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

El contexto socioprofesional del Educador Ambiental y regulación del sector

El context socioprofessional de l’Educador Ambiental i regulació del sector (Original en catalán)
El contexto socioprofesional del Educador Ambiental y regulación del sector (Original en castellano)
Artículo publicado en el nº 35 Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa.
Autoría: Susana Soto Fernández.
2007.

Les activitats o campanyes d’Educació Ambiental en general, i les relacionades amb els residus en particular, solen tenir com a destinataria la població escolar i gairebé no hi ha iniciatives adreçades a altres grups d’edat i sectors de població, llevat que es considerin com a educatives les campanyes massives dirigides a divulgar públicament determinats hàbits – la separació, per exemple, en el camp dels residus-. No és l’objectiu d’aquest text aprofundir en aquest aspecte, tol i que sí que ens plauria destacar alguna de les conseqüències que implica per valorar els èxits o els fracassos de l’Educació Ambiental.

Buscar