RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

El abordaje de la salud mental con jóvenes desde la educación social

L’abordatge de la salut mental amb joves des de l’educació social (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
Autoría: Associació Abilis.
2021.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Catalán: L’impacte de la pandèmia en les perso­nes joves ha tingut afectació en diver­sos àmbits; entre ells, l’empitjorament de la salut mental, vinculada a la preca­rietat. És important, doncs, generar es­pais crítics que contribueixin a la salut mental col·lectiva a través de l’apodera­ment de tota la comunitat.

Castellano: El impacto de la pandemia en las personas jóvenes ha tenido afectación en distintos ámbitos; entre ellos, el empeoramiento de la salud mental, vinculada a la precariedad. Es importante, por tanto, generar espacios críticos que contribuyan a la salud mental colectiva a través del empoderamiento de toda la comunidad.

Buscar