RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Educació per a la sostenibilitat a les institucions educatives i les problemàtiques ecosocials

Expert de la Universitat de Barcelona. UB.

Complementar i enriquir la formació com a persona experta del camp de l’educació interessada a treballar qüestions socioambientals relacionades amb aquest àmbit.

Buscar