RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials

Diploma de Postgrau de la Universitat de Girona. UdG.

Curs de formació especialitzada adreçat en primera instància a professionals que dirigeixen i gestionen museus i equipaments de patrimoni cultural. El pla d’estudis no inclou els temes més característics i comuns dels màsters de patrimoni i museografia –que en la majoria dels casos aquests professionals ja han cursat–, sinó aquelles altres qüestions més específiques pròpies de la direcció i gestió dels museus.

Buscar