RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Diploma d’Especialització en Educació Artística i Gestió de Museus

Diploma d’Especialització de la Universitat de València. UV.

Els museus s’han convertit en referents culturals claríssims, entitats representatives de primer ordre. La preparació per a la gestió cultural dels museus ha sigut, durant els últims anys, una preocupació destacable de les universitats. El gir educatiu ha propiciat nous interessos i pràctiques. Convé cobrir les necessitats educatives dels museus, formant mediadors. Aquest diploma té com a objectiu preparar adequadament als professionals que conduiran els gabinets didàctics dels museus i actualitzar els coneixements d’aquells que ja treballen en aquesta àrea. Per mitjà del curs, es capacitarà al personal dels departaments educatius per a desenvolupar estratègies adaptades i es tractarà de generar noves actituds i valors educatius encaminats a formar a professionals versàtils en el camp de la cultura.

Buscar