RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Diploma d’Especialització en Creació, Planificació i Gestió de Projectes d’Innovació Social, Cultural i Educativa

Diploma d’Especialització de la Universitat de València. UV.

El curs es proposa formar professionals del area social, educativa i cultural amb eines indispensables per a crear, planificar, gestionar i avaluar un projecte innovador. El curs acompanya l’estudiant en totes les fases del projecte, des de la creació d’una idea, la seua transformació en un projecte, el seu finançament i la seua posada en marxa. El curs ofereix valuosos instruments, habilitats i competències per a realitzar un projecte. Cada alumne acabarà el curs havent dissenyat el seu propi projecte.

Buscar