RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Diploma d’Especialització en Avaluació i Gestió de Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Diploma d’Especialització de la Universitat de València. UV.

Dins de les temàtiques que s’estudiaran en el Diploma d’Especialització en Avaluació i Gestió de Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament estan els fonaments de l’avaluació i gestió de projectes, així com el cicle d’avaluació d’un projecte

Buscar