RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Diploma d’Especialització de Teatre en l’Educació: Pedagogia Teatral

Diploma d’Especialització de la Universitat de València. UV.

Adquirir una formació especialitzada i actualitzada en l’àmbit de la pedagogia teatral i l’animació social, considerant els seus referents teòrics, metodològics i pràctics.

Buscar