RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Diploma d’Especialització de Formació de Mediadors en Contextos Educatius: La Mediació a l’Escola i en la Xarxa

Diploma d’Especialització de la Universitat de València. UV.

Els conflictes que actualment presenten els estudiants en diferents nivells acadèmics han aconseguit nivells preocupants. Per això és important que tant professorat com professionals adquirisquen els coneixements, habilitats i eines necessàries per a la resolució de conflictes, així com per a saber mediar i educar les emocions. El Diploma d’Especialització de Formació de Mediadors en Contextos Educatius consta de 103 hores de pràctiques i de casos reials resolts per l’equip, a més d’experiències directes amb alumnat mediador.

Buscar