RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Creació d’empreses Culturals

Cursos d’especialització de la Universitat Internacional de Catalunya. UIC.

Creació d’empreses culturals permet adquirir una visió empresarial del sector cultural, revisant aspectes de gestió comuns i incidint en aquells que afecten de forma específica a l’explotació econòmica de la cultura.

Buscar