RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Creació de projectes socials i gestió d’ong

Expert de la Universidadde Barcelona. UB.

Adquirir coneixements sobre direcció i gestió d’ONG, tant en el marc de la cooperació internacional com en l’àmbit local, i saber aplicar-los de manera pràctica per a la creació d’un projecte social propi.

Buscar