RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Comunicació i Informació Cultural

Cursos d’especialització de la Universitat Internacional de Catalunya. UIC.

En aquest curs es planteja posar al descobert els reptes actuals de la comunicació cultural a través de casos que exemplifiquen com els diferents sectors culturals s’hi enfronten cada dia, en el present.

Buscar