RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Avances en ciencias da familia e innovacións na educación

Curso de Especialización de la Universidade de Santiago de Compostela. USC.

Adquirir coñecementos teórico-prácticos da problemática que afecta a educación na familia e a escola, na sociedade actual, e as técnicas a utilizar para a solución das mesmas.

Buscar