RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes

Universitat de les Illes Balears. UIB.

Aquest curs s’emmarca dins el context dels estudis actuals sobre competències emocionals.

Buscar