RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: mediació artística

Màster de la Universitat de Barcelona. UB.

Assolir una formació professional per intervenir en contextos socials mitjançant activitats artístiques i culturals, amb l’objectiu d’aconseguir una transformació social, la inclusió social de col·lectius en risc d’exclusió i el desenvolupament comunitari.

Buscar