RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Aproximación dende a Educación Social ao coñecemento interprofesional da intersexualidade

Traballo gañador do 5º Concurso TFG. eduso na modalidade Educación Social Escondida, organizado por el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)
Autora: Vanesa Cobelas Díaz (Universidade de Vigo – Campus de Ourense-)
Curso académico: 2016/2017

Buscar