RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Anàlisi i intervenció socioambiental. Entorns urbans, comunitat i sostenibilitat

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau de la Universitat de Barcelona. UB.

Desenvolupar les competències bàsiques i el conjunt d’habilitats necessàries per dur a terme, des dels perfils professionals respectius de manera eficaç i eficient, treballs aplicats que requereixin una col·laboració interdisciplinària i transdisciplinària.

Buscar