RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Anàlisi de dades per a la gestió cultural

Curs Superior Universitari de la Universitat de Barcelona. UB.

Incorporar l’anàlisi de dades d’audiències en el desenvolupament estratègic.

Buscar