RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

A administración local e a educación social. Perfil profesional e laboral dos/as educadores/as sociais na administración local, concellos e mancomunidades, da provincia de Ourense

Traballo gañador do 5º Concurso TFG. eduso na modalidade Educación Estendida, organizado por el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)
Autora: Sandra Gavieiro Lorenzo (Universidade de Vigo -Campus de Ourense-)
Curso académico: 2016/2017

Buscar