RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Acció social i educativa en la justícia

Màster de la Universitat de Barcelona. UB.

Formar-se per a l’exercici professional de l’atenció social i educativa de les persones sotmeses a mesures judicials en la comunitat.

Buscar