ACTUALIDAD.

Las novedades de la Educación Social
24/03/2022 · Galicia ,

Libro con los textos premiados en el “7º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao arredor da Educación Social”

El Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) ha editado un libro con los trabajos premiados en el “7º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao arredor da Educación Social

“Esta publicación recoge los trabajos ganadores de la séptima edición del Concurso TFG.eduso, organizado por el Ceesg, que premia los mejores trabajos de fin de grado en Educación Social presentados en gallego en las universidades gallegas. En esta séptima edición se valoraron los TFG de los cursos 18/19 y 19/20, siendo los siguientes trabajos los ganadores:

CURSO 18/19

Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA:

 • Título: Adolescentes e ocio: análise cualitativa en medidas xudiciais en medio aberto nos CIEMA de Galicia.
 • Autor: Xesús Martínez Fernández.
 • Titora: María Dapía Conde (Universidade de Vigo)

Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:

 • Título: Renda Básica e Educación Social: cara un novo paradigma nos servizos sociais.
 • Autor: Rodrigo Gil Cedillo.
 • Titora: María Dolores Candedo Gunturiz (Universidade da Coruña)

MENCIÓN ESPECIAL

 • Título: A prensa proxeneta en Galicia. Unha análise dos anuncios de prostitución dende a Educación Social.
 • Autora: Ana Pousada Gómez.
 • Titora: María Lameiras Fernández (Universidade de Vigo)

—-
CURSO 19/20

Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA

 • Título: A xestión cultural no eido local galego: as funcións do educador/a social.
 • Autor: Alejandro Ventura Amado.
 • Titora: María Barba Núñez (Universidade da Coruña)

Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:

 • Título: Porno e educación afectivo-sexual. Un quefacer actual do/a profesional da Educación social.
 • Autora: Noelia Moreau Castro.
 • Titora: María del Carmen Gutiérrez Moar (Universidade de Santiago de Compostela)

MENCIÓN ESPECIAL

 • Título: A vellez máis alá da heteronorma: Un estudo cualitativo sobre a formación, coñecementos, actitudes e percepcións dos/as profesionais de centros para maiores.
 • Autora: Nazaret Blanco Pardo.
 • Titora: María Victoria Carrera Fernández (Universidade de Vigo)”

—-

Información

Acceso al libro

Buscar