ACTUALIDAD.

Las novedades de la Educación Social
27/03/2015 · Navarra

Convocatoria de asamblea general ordinaria del NAGIHEO/COEESNA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, conforme a sus Estatutos, te convoca en calidad de colegiada/o a la Asamblea General Ordinaria del:

FECHA: 16 de abril de 2015

LUGAR: Aula nº 1 Nave AA3 (3ª planta) del Edificio IWER (Avda. Marcelo Celayeta, 75 – Pamplona)

HORA: 18:00 h primera convocatoria y 18:30 h  segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria 2014
2. Memoria del 2014
3. Balance de cuentas 2014
4. Presupuesto 2015
5. Plan de Trabajo 2015
6. Modo de designación de los/as intervinientes en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del NAGIHEO/COEESNA
7. Ruegos y preguntas

Para que todas/os las/os colegiadas/os puedan disponer de los documentos adjuntos a los puntos del orden del día, además de la exposición en la sede del NAGIHEO/COEESNA a partir del 31 de marzo, también podrán consultarlos en el área para Colegiados/as de la Web www.educacionsocialnavarra.org.

Si te es imposible asistir, puedes hacer uso del voto delegado.

NAGIHEO/COEESNAko ohiko batzar nagusirako deialdia

Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofizialeko Gobernu Batzordeak dei egiten zaitu, Elkarkide zaren hori, Ohiko Batzorde Nagusi honetara:

EGUNA: 2015eko apirilaren 16a

TOKIA: 1. gela, AA3 Nabea (3. solairua) IWER Eraikina (Marcelo Celayeta Etorb. 75 – Iruñea)

ORDUA: 18:00etan lehenengo deialdia eta 18:30etan bigarren deialdia.

GAI ZERRENDA
1. 2014ko Ohiko Batzarraren Aktaren irakurketa eta onarpena
2. 2014ko Memoria
3. 2014ko Kontuen Balantzea
4. 2015eko Aurrekontuak
5. 2015eko Plana
6. NAGIHEO/COEESNAko Batzar Nagusi Ohiko eta Ez Ohikoetan hitza hartzen dutenen izendapen-modua
7. Erreguak eta galderak

Elkarkide guztiek gai zerrendaren puntuen gainerako dokumentuak erabiltzeko, NAGIHEO/COEESNAko egoitzan erakusteaz gain, www.educacionsocialnavarra.org Web orrialdean izanen dute martxoaren 31tik aurrera.

Joatea ezinezkoa bazaizu, zure botoa ordezkatu dezakezu.

Yolanda Marcos Francia
Presidenta del COEESNA/NAGIHEOko lehendakaria

Buscar